Nazaten Adrianus Cornelis (1864-1941)

Adrianus Cornelis (Adriaan,1864-1941)

Hendrik Adrianus Cornelis (Hendrik, zoon van, 1891- <1997)

Van links naar rechts: Wilhelmina (Mina, dochter van, 1898-1986), Johannes Coenraad (Coen, zoon van, 1905-1985), Mia Snoek, zus van Hendrika Wilhelmina Snoek, Adrianus Cornelis (Janus, zoon van, 1889-...), Josina (Siena, dochter van, 1903-...), Hendrika Wilhelmina Snoek (vrouw van, 1870-...), Jan (zoon van, 1911-1988), Hendrika Wilhelmina (Rieka, dochter van, 1911-...), Johannes Jacobus (Jo, zoon van, 1896-1957), Johanna Alberta (Anna, dochter van, 1908-...)

Achteraan: Ludovicus Johannes Maria (Lo, zoon van, 1900-1971)

Vooraan: Jos, zoon van Josina (Siena, dochter van, 1903-...) en Frans van Schaik