Genealogie

De gegevens zijn gemaakt met het Haza21 genealogieprogramma.
Vervolgens is voor een aantal generaties een export-bestand van het Gedcom type gemaakt. Een Gedcom (GEnealogical Data COMmunication) communicatie-file dient voor communicatie met andere genealogieprogramma's.
Als laatste is dit Gedcom-bestand met behulp van het Ged2HTML omzettingsprogramma in een voor u leesbare Webpagina omgezet. Hier kunt u in zoeken. Er zijn nu ook noten opgenomen. Later komt nog een legenda voor deze afkortingen. Daarnaast is met behulp van het programma KStableau een alternatieve Weppagina gemaakt. KStableau geeft alleen de familienaam Herber met partners onder het genealogiescherm.

De eerste generaties in Duitsland

De eerste generatie die we op het spoor gekomen zijn, begint met Georg Herber. Deze had waarschijnlijk een zoon, Johann Conrad.
Johann Conrad is de vader van Johann Jacob. Deze is weer de vader van Johann Hartmann, die weer de vader van Johann Conrad(t) (Johan Coenraad) is. Johan Coenraad kwam in 1750 naar Utrecht en is dus de stamvader van de Utrechtse familie.
De familiebanden zijn niet helemaal duidelijk, omdat in Duitsland het tot in de achttiende eeuw de gewoonte was, de christelijke naam ("Johann") te laten volgen door een andere naam ("Conrad") en de persoon dan aan te spreken en (soms) te vermelden als "Conrad". "Johann Jacob" zou dus ook vermeld kunnen worden als "Jacob", als "Hanss" en als "Hanss Jacob". Dit zouden echter ook verschillende personen kunnen zijn!

Dit stuk genealogie gaat van Georg Herber tot Johan Coenraad. Ik ben veel dank verschuldigd aan Wim Herber, die de kerkarchieven van Biebrich en Igstadt aangeschreven heeft en daar gegevens over gekregen heeft.
Najaar 1999 heb ik in het "Hessischer Hauptstaatsarchiv"in Wiesbaden verder gegevens gevonden in: Stern E, Stern W. Die ältesten Biebricher-Mosbacher Kirchenbücher. Trauungen, Konfirmationen und Sterbefälle 1672-1701 und 1701-1734 mit Auswertungen zur Stadtgeschichte. 1987-1988, Wiesbaden-Biebrich.

De omschrijving voor het huwelijk in die tijd: "Den 8. Mai ist Hanss Jacob Herber, Schreinergesell von Ickstatt mit Anna Barbara Evin von Castellaun ehrlich und ehelich copuliert worden. Gott verleyhe ihnen seinen Segen".

Ga naar het Ged2html overzicht

of

ga naar het KStableau overzicht

Zoeken naar de genealogie van Georg Herber
U krijgt eerst een "Lijst van personen" te zien. Hierin wordt een lijst met namen getoond. Soms zijn er een aantal  lijsten. Elke naam kan met de muis aangeklikt worden: de betreffende persoon wordt dan in een nieuw scherm weergegeven met een schemaatje voor de familierelaties onder in beeld. Zo is als voorbeeld "Johann Conrad Herber" geplaatst tussen zijn vader Georg Herber en zijn niet weergegeven moeder. Zo staat Johan Coenraad tussen zijn vader Johan Hartmann en zijn moeder Christina Elisabetha Baumin. Een kruisje voor de naam betekend dat de afstamming verder gaat.
AFT: after (na)
BEF: before (voor)
MARRIAGE BANN: afkondiging van het huwelijk

De latere generaties in Nederland

Deze zijn vanaf Johan Coenraad weergegeven. Er is een kopie van een attest voor Johan Coenraad in 1751 van de Evangelisch-Lutherse Gemeente opgenomen. Alle familieleden, afstammende van Johan Coenraad zijn opgenomen. Op de website zijn echter om privacy-redenen recente gegevens (waarschijnlijk hoort u daar ook bij!) weggelaten.

Ga naar het Ged2html overzicht

of

ga naar het KStableau overzicht

Zoeken naar uw eigen afstamming
Als u uw eigen afstamming wilt nagaan (stamboom), kies dan uit de lijst uit de index uw vader (of grootvader). Ga vervolgens weer naar zijn vader enzovoorts. In één geval is er een vrouwelijke afstammingslijn: Mina Christina Herber.
Voorbeeld: de afstamming van Johannes Ludovicus Herber

Klik in de Genealogiepagina op "De latere generaties in Nederland"
Nu komt "Index of Persons". Klik op "Johannes Coenraad HERBER--to--Johannes Lodevicus Maria HERBER"
Klik op "Johannes Lodevicus Maria HERBER (9 Nov 1940-__)"
Johannes Lodevicus Maria HERBER komt nu in beeld. Bovenin staan zijn vader "Johannes Coenraad HERBER" en moeder "Geertruida Maria RETERA". Onderin staan deze twee ook weer met hun respectievelijke ouders.
Klik dan weer op "Johannes Coenraad HERBER" (boven- of onderin, dat maakt niet uit) en ga dan weer naar zijn vader, enz.
Aangekomen bij de eerste Johannes Coenraad (van 1729-1800), moet u om zijn familieleden te zien naar "De eerste generaties in Duitsland". dan kunt u weer verder. Succes bij het zoeken!
AFT: after (na)
BEF: before (voor)
MARRIAGE BANN: afkondiging van het huwelijk

Als u in uw eigen afstamming geinteresseerd bent, stuurt u me dan een  berichtje met uw e-mail adres.

Ik wil alle familieleden bedanken, die aan de data van de latere generaties bijgedragen hebben, maar Peter Herber in het bijzonder. Als u ontbrekende gegevens voor me hebt, u hebt vragen, of u ziet fouten: graag bericht.


Er is ook wat statistiek beschikbaar over gemiddelde leeftijden van onze familie.