Korte Geschiedenis van Wiesbaden
3000 voor Christus Grafvondsten wijzen op bewoning sinds de jonge steentijd
12-41 na Christus Tijdens de strijd van de Romeinse keizer Caligula tegen de Chatten is er een vesting op de plek van de huidige Mauritiusplatz.
23-79 De Romeins geschiedschrijver C. Plinius Secundus schrijft in zijn 37-delige werk "Naturalis Historia" o.a.:"Aan de andere kant van de Rijn vindt men in Germanië bij de het middelpunt van Mattia warme bronnen, waarvan de fontein om de drie dagen kokend water spuit."
83-86 Bouw van het stenen kasteel op de "Heidenberg" tijdens de oorlog van keizer Domitianus tegen de Chatten. Ontwikkeling tot een civiele nederzetting. Romeinse badinrichtingen. Cultus en verering van de godin Diana Mattiaca (godin van het baden).
121 Legering van Romeinse troepen bij Saalburg onder Hadrianus (138-171). Baden en handelshuizen. Voor de eerste maal "Kur"bedrijf. Handel, pottenbakken, club van handelaren, Romeinse beurs. Het gebied van het huidige Wiesbaden behoorde tot de Civitas Mattiacorum.
259-260 Inval van Alemannen en verwoesting van de Civitas Mattiacorum.
rond 370 Begin van de bouw van de stadsmuur (de muur tegen de heidenen) onder Valentianus.
406 De Romeinen geven de Rijngrens op. In het gebied van Wiesbaden zijn de Alemannen overheersend.
rond 500 De Franken verdrijven de Alemannen. Wiesbaden wordt een hoofdplaats van de Franken.
rond 830 Einhard, biograaf van Karel de Grote, bericht over "wisibada" (bad in de wei).
922 Vermelding van de Romaanse kerk in Wiesbaden-Bierstadt (bestaat nog steeds).
965 Keizer Otto de Grote bezoekt het Wiesbadener slot.
1123 Wiesbaden wordt als hof van de koning (curtis regia) erkent.
1200 Bouw van het slot Sonnenberg.
1215 Eerste vermelding in een oorkonde van de Mauritiuskerk en de ontwikkeling van Wiesbaden tot rijksstad (civitas imperatoria).
1236 Keizer Frederik II viert Pinksteren in Wiesbaden.
1242 De bisschop van Mainz verovert de stad in de strijd tegen keizer Frederik II.
1270 Wiesbaden behoort in het interregnum tot het graafschap Nassau.
1277/1280 Graaf Adolf van Nassau maakt Wiesbaden tot zijn nevenresidentie.
1282 Verovering en verwoesting door Gotfried van Epstein.
1298 Stichting van het klooster Klarenthal door de Duitse koning Adolf van Nassau.
1348 De graven Adolf en Johan van Nassau krijgen Wiesbaden van keizer Karel IV als leen.
rond 1370 Het bestaan van 16 badhuizen aangetoond.
1500 Vermelding in een oorkonde van de eerste schoolmeester in Wiesbaden.
1508 Tot dit jaar had de burcht metselwerk, grachten en torens. Nu ook een muur rond het dorp en velden.
1525 Boerenopstand. Op de Neroberg worden wijngarden aangelegd.
1537 Aanleg van een bron op de markt.
1543 Reformatie. Oprichting van een Latijnse School.
1608/1610 Bouw van het oude stadhuis.
1617 Eerste wetenschappelijke werk over de thermische bronnen van Wiesbaden (Philipp Weber: Thermarum Wisbadensis Descriptio).
rond 1620 Beschrijving van Wiesbaden door een medewerker van Matthäus Merian in zijn topgrafie van Hessen.
vanaf 1626 Krijgstroebelen door de 30-jarige oorlog.
1637 Wiesbaden komt tot 1648 aan Mainz.
1644 De stad wordt na moord en plundering in alle hoeken in brand gestoken.
1648 Aan het einde van 30-jarige oorlog (vrede van Westfalen, in Nederland bekend als de vrede van Münster) zijn slecht enkele dozijnen inwoners over! Oorspronkelijk telde Wiesbaden 1800 inwoners.
1675 De pest woedt ook in Wiesbaden.
1684-1721 Vorst Georg August Samuel van Nassau regeert over Wiesbaden. Wiesbaden wordt zijn tweede residentie (na Idstein). Opbouw en uitbreiding van de stad met stadsmuren, wegenbouw, badinrichtingen, lusttuinen (eerste parkaanleg voor Kurgasten).
1699-1793 Bouw van het slot in Biebrich in barokke stijl.
1699 De stad telt 160 huishoudingen met 730 inwoners (vergelijk voor 1618!)
1744 Vorst Karel van Nassau-Usingen verlegt de residentie naar het slot Wiesbaden-Biebrich.
1750 Bouw van het jachtslot Fasanerie voor vorst Karel.
......
1866 Nassau wordt door Pruisen geannexeerd.
......
1908-1930 Bezetting van de stad door Franse, Engelse en koloniale troepen.
1926 Annexatie van de dorpen Biebrich, Schierstein en Sonnenberg.
......
1938 Verwoesting van de Synagoge.
1945 Oorlogsverwoesting vooral in het Kurgebied. Bezetting door Amerikaanse troepen.
1946 Wiesbaden wordt hoofdstad van de Bondsstaat Hessen.