Statistiek

Het programma Haza Data heeft de mogelijkheid om wat statistiek te bedrijven. Hier onder ziet u de gemiddelde en maximum leeftijd van alle nakomelingen van Johann Henrich (164 mannen en 145 vrouwen). Zoals bekend, was er vroeger nogal wat kindersterfte en dat drukt het gemiddelde.


 In de volgende grafiek zijn de alleen de volwassenen aangegeven ( voor mannen: boven de 23; voor vrouwen: boven de 21 jaar).
de gemiddelde leeftijden zijn dus veel hoger. Verder is in deze grafiek de gemiddelde leeftijd bij het huwelijk aangegeven. Mannen zijn iets ouder als ze trouwen (mannen; 27,0; vrouwen 25.7 jaar).


 


Als laatste de gemiddelde leeftijd bij geboorte van het kind. Het zal u niet verbazen, dat de gemiddelde leeftijd van mannen bij de geboorte lager is dan bij vrouwen en dat het leeftijdsverschil bij het geboorte van het laatste kind nog groter is!

terug naar homepage